Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Kontakty

Koordinačnou jednotkou programu na Slovensku je SAIA, n. o., na základe Zmluvy o realizácii projektu č. SFM01090001 "Zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond" zo dňa 23. 3. 2010:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

tel.: 02 / 5930 4700, 5930 4711
www.saia.sk

Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).

Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák (zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.) a Mgr. Daniela Kirdová (manažérka štipendií) – kontaktný e-mail je sciex@saia.sk

Posledná aktualizácia: 17.01.2014