Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Krátkodobé návštevy skúsených výskumníkov

Výmena poznatkov – krátkodobé návštevy tútorov

Krátkodobé návštevy sú určené školiteľom (tútorom) štipendistu v programe Sciex, pochádzajúcim z nových členských štátov a Švajčiarska (bez ohraničenia veku). Financovanie krátkodobých návštev je možné len v súvislosti so schváleným štipendiom Sciex pre doktoranda alebo postdoktoranda. Základnými predpokladmi pre realizáciu krátkodobej návštevy sú:

  • nadviazanie spolupráce
  • návšteva štipendistu počas pobytu
  • diskusia o pokračovaní projektu
  • financovanie je určené pre návštevu švajčiarskeho tútora slovenským tútorom ako aj pre návštevu slovenského tútora švajčiarskym tútorom

Financuje sa len návšteva slovenského tútora vo Švajčiarsku, výška podpory je max. 2500 CHF na pobyt. Možné je vykonať max. 3 takéto návštevy v rámci realizácie štipendijného pobytu štipendistu (predpokladá sa však v priemere 1 návšteva ročne, v odôvodnených prípadoch je možné aj s kratším odstupom).

Prostriedky sú vyplácané cez švajčiarsku prijímajúcu inštitúciu. Na preplatenie výdavkov je potrebné predložiť nasledujúci formulár - Scientific Reporting Form., ktorá je zverejnená na webstránke www.sciex.ch.

V prípade záujmu o financovanie krátkodobých pobytov mimo schválených štipendií Sciex pozrite stránku: http://www.snf.ch/E/funding/Pages/default.aspx.

Posledná aktualizácia: 01.02.2013