Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Formuláre žiadosti o štipendium

Označenie Obsah Spôsob podania
F-1.doc Formulár žiadosti potenciálneho štipendistu zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi (DOC)
F-1-Diploma.pdf Doktorandi: potvrdenie o doktorandskom štúdiu s presným dátumom začiatku tohto štúdia, postdoktorandi: kópia doktorandského diplomu zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi (PDF)
F-1-CV.doc Životopis potenciálneho štipendistu zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi (DOC)
F-2a.doc Formulár žiadosti slovenského tútora zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi (DOC)
F-2a-CV.doc Životopis slovenského tútora zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi (DOC)
F-2b.doc Formulár žiadosti švajčiarskeho tútora vyplní švajčiarsky tútor (DOC)
F-2b-CV.doc Životopis švajčiarskeho tútora predkladá švajčiarsky tútor (DOC)
F-3a.doc Súhlas vysielajúcej domácej inštitúcie
  • zoskenované PDF sa zasiela elektronicky švajčiarskemu tútorovi
  • a zároveň podpísaný originál sa zasiela priamo na CRUS
F-3b.doc Súhlas prijímajúcej hostiteľskej (švajčiarskej) inštitúcie
  • zoskenované PDF má elektronicky švajčiarsky tútor
  • a zároveň podpísaný originál sa zasiela priamo na CRUS
F-4.doc Súhlas s realizáciou programu Sciex švajčiarskou inštitúciou („Performance Agreement“) – ak ešte švajčiarska inštitúcia nevystavila tento súhlas
  • súbor DOC má elektronicky švajčiarsky tútor
  • a zároveň podpísaný originál sa zasiela priamo na CRUS
T-2.doc Formulár na vlastné ohodnotenie znalosti angličtiny na úrovni B2 nezasiela sa, výsledok sa zaznamená do formulárov F-1 a F-2

Posledná aktualizácia: 11.01.2013