Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Tretia výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2012
Výber štipendistov: koniec augusta 2012
Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2012 - 31.08.2013

K termínu uzávierky bolo zo Slovenska predložených celkovo 31 žiadostí o štipendium (z toho 22 na postdoktorandské výskumné pobyty a 9 na doktorandské výskumné pobyty). Predložené žiadosti predstavovali požiadavku na finančnú podporu vo výške celkovo 3 361 391,67 CHF na 443 štipendijných mesiacov (vrátane krátkodobých návštev). Všetky žiadosti spĺňali formálne kritériá a boli postúpené na hodnotenie. Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí dňa 30. 8. 2012 vo Fribourgu schválil 9 žiadostí (5 doktorandských, 4 postdoktorandské) – zoznam schválených projektov. Schválené žiadosti predstavujú finančnú podporu vo výške 658 425,01 CHF a 93 štipendijných mesiacov (vrátane krátkodobých pobytov mentorov).

Ďalšia predpokladaná uzávierka na predkladanie žiadostí zo Slovenska v rámci programu Sciex bude 1. apríla 2013.

Posledná aktualizácia: 02.04.2013