Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013
Výber štipendistov: koniec augusta 2013
Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2013 - 31.08.2014

K termínu uzávierky bolo zo Slovenska predložených celkovo 24 žiadostí o štipendium (z toho 14 na postdoktorandské výskumné pobyty a 10 na doktorandské výskumné pobyty). Predložené žiadosti predstavovali požiadavku na finančnú podporu vo výške celkovo 1 911 487,50 CHF na 280 štipendijných mesiacov. 23 žiadostí spĺňalo formálne kritériá a bolo postúpených na hodnotenie. Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí dňa 29. 8. 2013 vo Fribourgu schválil 9 žiadostí (5 doktorandských, 4 postdoktorandské) – zoznam schválených projektov. Schválené žiadosti predstavujú finančnú podporu vo výške 641 937,50 CHF a 88 štipendijných mesiacov.

Posledná uzávierka na predkladanie žiadostí zo Slovenska v rámci programu Sciex bude 1. apríla 2014.

Podrobné podmienky k predkladaniu žiadostí možno nájsť na tejto stránke, alebo na stránke www.sciex.ch.

Posledná aktualizácia: 03.09.2013