Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Prvá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 11. 2010
Výber štipendistov: koniec marca 2011
Začiatok štipendijného pobytu: 01. 05. 2011 - 30. 09. 2012

K termínu uzávierky bolo predložených 18 žiadostí zo Slovenska (6 doktorandov a 12 postdoktorandov). Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí 24. 3. 2011 vo Fribourgu schválil 10 žiadostí - zoznam schválených projektov.

Posledná aktualizácia: 27.10.2011