Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Piata výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch 

Posledná uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2014

Výber štipendistov: koniec augusta 2014

Začiatok štipendijného pobytu: 01. 10. 2014 - 30. 04. 2015

Koniec štipendijného pobytu: najneskôr 31. 10. 2015

 

K termínu uzávierky bolo zo Slovenska predložených celkovo 25 oprávnených žiadostí o štipendium (z toho 16 na postdoktorandské výskumné pobyty a 9 na doktorandské výskumné pobyty). Predložené žiadosti predstavovali požiadavku na finančnú podporu vo výške celkovo 1 929 991,69 CHF na 279 štipendijných mesiacov. Žiadosti boli po formálnej kontrole postúpené na hodnotenie. Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2014 vo Fribourgu schválil 5 žiadostí (3 doktorandské, 2 postdoktorandské) – zoznam schválených projektov. Schválené žiadosti predstavujú finančnú podporu vo výške 356 566,66 CHF a 57 štipendijných mesiacov. Dve žiadosti (1 doktorandská, 1 postdoktorandská) boli zaradené na tzv. "waiting list", čo znamená, že ak sa do konca februára 2015 zistí, že zostávajú finančné prostriedky na podporu týchto projektov, budú môcť byť realizované v dĺžke 6 mesiacov (od 1. mája 2015 do 31. októbra 2015).

Podrobné podmienky k predkladaniu žiadostí možno nájsť na tejto stránke alebo na stránke www.sciex.ch.

Posledná aktualizácia: 02.09.2014