Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Druhá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená

Výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2011
Výber štipendistov: koniec augusta 2011
Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2011 - 31.08.2012

K termínu uzávierky bolo zo Slovenska predložených celkovo 33 žiadostí, z toho 3 žiadosti neboli ku dňu uzávierky kompletné. Z výsledkov formálnej kontroly vyplynulo, že jedna z 30 žiadostí nebola oprávnená, posudzovaných bolo teda 29 žiadostí. Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí dňa 24. 8. 2011 vo Fribourgu schválil 8 žiadostí - zoznam schválených projektov.

 


Posledná aktualizácia: 18.01.2013