Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Archív

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Seminár k programu Sciex-NMSch v Banskej Bystrici
27. február Banská Bystrica

Seminár k programu Sciex-NMSch v Bratislave
19. február UK Bratislava

Seminár k štvrtej výzve na predkladanie žiadostí
BRATISLAVA: Slovenská akadémia vied 1.3.

Sciex – výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku
Nový program spolupráce medzi Slovenskom a Švajčiarskom začína.

Švajčiarsko‐slovenský štipendijný fond - pozvánka na semináre
Pozvánka na semináre do Prešova - 15. 3. 2011 a Bratislavy - 16. 3. 2011

Posledná aktualizácia: 15.09.2010