Sciex NMS - Švajciarsko - slovenský štipendijný fond

Aktuality

Piata výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená
Uzávierka: 1. 4. 2014

Štúdium a výskum vo Švajčiarsku
Aktualizovaná publikácia vo formáte PDF prináša prehľad o systéme vysokých škôl a výskumu vo Švajčiarsku, informácie o programe Sciex, ako aj o ďalších možnostiach mobilitných štipendií; rok vydania: 2013, ISBN 978–80–88521–13–5

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená
Uzávierka: 1. 4. 2013

Tretia výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená
Uzávierka: 1. 4. 2012

Druhá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená
Uzávierka: 1. 4. 2011

Prvá výzva na predkladanie žiadostí uzatvorená
Uzávierka: 1. 11. 2010